Witamy na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

 

Zakład został utworzony Decyzją Zarządu Gminy i Miasta Witkowo 1 stycznia 1992 roku z istniejącego wcześniej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wykonujemy zadania własne gminy, które obejmują:

 • oczyszczanie ulic, placów i terenów zieleni;
 • wywóz nieczystości płynnych i stałych;
 • zarząd gminnymi ujęciami wód podziemnych;
 • utrzymanie w sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych;
 • utrzymanie i oznakowanie dróg, ulic i placów gminnych;
 • obsługa remontowa budownictwa komunalnego;
 • utrzymanie zieleni miejskiej;
 • prowadzenie robót budowlanych, remontowych, drogowych i sieciowych;
 • prowadzenie szaletów publicznych;
 • reprezentowanie gminy we wspólnotach mieszkaniowych;
 • utrzymanie targowisk gminnych.