• Drukuj

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie zatrudnia 47 pracowników przypisanych do 3 działów:

 1. Wydział Wodociągów i Kanalizacji
  - ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Witkowie;
  - ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Gorzykowie;
  - oczyszczalnia ścieków w Małachowie Wierzbiczany;
 2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  - zaplecze sprzętowo - magazynowe w Witkowie;
  - składowisko odpadów w Chłądowie;
  - punkt selektywnej zbiórki odpadów w Małachowie Wierzbiczany;
 3. Administracja
  - księgowość;
  - kasa;
  - zaplecze biurowe;

 

Kierownik Zakładu - Tomasz Nowak
tel: 61 4778 197
mail: tomasznowak@zgk-witkowo.pl

  

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik - Marian Walczak
tel: 61 4778 197
mail: biuro@zgk-witkowo.pl

Mistrz Oczyszczalni, warunki techniczne, uzgodnienia
Danuta Górska-Ciesielska
tel: 61 4778 618
mail: danutagorska-ciesielska@zgk-witkowo.pl

Faktury za wodę - Grażyna Szkudlarek
tel: 61 4778 197
mail: grazynaszkudlarek@zgk-witkowo.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik - Danuta Małecka
tel: 61 4778 197
mail: danutamalecka@zgk-witkowo.pl

Kierownik składowiska odpadów - Grzegorz Lemańczyk
mail: grzegorzlemanczyk@zgk-witkowo.pl

Zarząd lokalami komunalnymi - Iwona Gruszczyńska-Budzik
tel: 61 4778 197
mail: iwonagruszczynska-budzik@zgk-witkowo.pl

Fakturowanie usług, współpraca z kontrahentami
Grzegorz Lemańczyk
tel: 61 4778 222
mail: grzegorzlemanczyk@zgk-witkowo.pl

 

Administracja

Główna księgowa - Irena Reselska
tel: 61 4778 197
mail: irenareselska@zgk-witkowo.pl

Kadry/sekretariat - Kamilla Walczewska
tel: 61 4778 197
mail: kamillawalczewska@zgk-witkowo.pl

Kasa
tel: 61 4778 197

 

Radca prawny - Mateusz Kownacki