Biuletyn Informacji Publicznej (logo)

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

 

Sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Budżetowego, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dokumenty:

Dokument PDF

 

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 

2020-03-31 11:06

 

Metryka załączonych dokumentów sprawozdania.

Informacja wytworzona przez: Irena Reselska 
w dniu 2020-03-31 11:06

 

Informacja wprowadzona do BIP przez

Irena Reselska 
email: irena.reselska@zgk-witkowo.pl 
tel: 
w dniu 2020-03-31 11:41
Typ dokumentu: application/pdf

  

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Dokumenty:

Dokument PDF

 

Bilans

 

2019-03-31 16:31

Dokument PDF

 

Rachunek zysków i strat

 

2019-03-31 16:31

Dokument PDF

 

Informacja dodatkowa część I/II

 

2019-03-31 16:31

Dokument PDF

 

Informacja dodatkowa część II/II

 

2019-03-31 16:31

Dokument PDF

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

2019-03-31 16:31

 

Metryka załączonych dokumentów sprawozdania.

Informacja wytworzona przez: Irena Reselska
w dniu 2019-03-31 16:31

 

Informacja wprowadzona do BIP przez

Irena Reselska
email: irena.reselska@zgk-witkowo.pl
tel:
w dniu 2019-03-31 16:31
Typ dokumentu: application/pdf